• atilimgym

WingTsun (Wing Chun) Dövüş Sanatının Önemi


Wing Tsun veya Wing Chun dövüş sanatı, yaklaşık 250-300 yıl önce Çin’de ortaya çıkmış bir Kung-fu branşıdır. Shao Lin Manastırının Mançurya kuşatması sırasında yakılmasıyla dağılan çok az sayıda dövüş ustası, gizli örgütler kurarak Mançuryalılara karşı savaşmaya başlamışlardır. Bunlardan biri de, manastırın en yaşlı ve tek bayan üyesi Rahibe Ng Mui’dir. Ng Mui, bir yandan Zen tarikatı ile ilgilenirken, bir yandan da, Mançuryalılara karşı güçlü olmak için dövüş tekniklerini geliştiriyordu. Nihayet, geliştirdiği bu teknikleri, bir zalim karşısında aciz durumda kalan Bayan Yim Wing Tsun’a aktarma kararı alarak, bayan Wing Tsun’u bu dövüş konusunda yetiştirmiştir. Yetişen Wing Tsun da bu sanatı kocası marifetiyle globalleştirmiştir. Burada da Wing Tsun dövüş sanatının önemi ortaya çıkmaya başlamıştır. Whing Chun’un kelime anlamı da“sonsuz bahar” veya “bahar şarkısı” anlamlarına gelmektedir.


Bir müsabaka sporu olmayan Wing Tsun’da faul ve puan sistemi olmadığından, bir spor branşı değildir aslında. Buradaki esas, his ve açılar kullanılarak hızlı saldırılar ile rakibi etkisiz hale getirmektir. Rakip ve dövüşçünün boyu, kilosu ve yaşı hiç önemli değildir! Çünkü uygulanan hareketlerde aşırı güce veya darbeye dayanıklılığa gerek yoktur. Sadece teknik kullanılarak rakip etkisiz hale getirilmekte veya rakibin darbeleri yine uygun teknikler ile etkisiz kılınmaktadır. Uygulanan teknikler gösterişten uzak, rakibe en etkin ve ağır hasarı en kısa sürede verecek şekilde geliştirilmiştir. Bunun anlamı da, bokstaki gösterişli aparkat, tekvando gibi yüksek ve havada uçuşan tekmeler veya karatenin uçarak atılan tekmeleri gibi seyircileri coşturmaya yönelik hareketlerin bulunmamasıdır.


Wing Tsun’da temel esas, rakibi en kısa sürede, en etkili bir şekilde saldırıdan caydırmak, caymıyor ise de etkisiz hale getirmek için gerçek dövüş tekniklerini kullanmaktır. Her tekniğin bir mantığı, felsefesi ve anlamı vardır. Teknikler, zekice ve gücü yönlendirmeye yöneliktir. Anlamsız, yerini ve hedefini bulmayan teknikler yoktur. Bu haliyle de bu dövüş sanatını, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da çok etkili bir şekilde yapabilmektedir. Bu dövüş sanatını geliştiren kişinin bir kadın olduğu düşünülürse de, durumun hassasiyet ve nezaketi daha net anlaşılabilmektedir.


Wing Tsun dövüş sanatında koordinasyon ve denge çok önemlidir. Yumruk atarken aynı anda tekme atma ve dengeyi koruma bu sanatın en güzel örneklerindendir. Bu tekniklerin gelişmesinde bir Tilki ile Turna’nın kavgası esas alınmıştır. Tilki dairesel hareketler ile Turna’ya saldırırken, Turna da bir kanadı ile saldırıya karşı savunma yaparken aynı anda gagası ile de karşı saldırıyı yapmaktadır. İşte Whing Tsun felsefesinin temeli bu kavgadan esinlenen esaslar ile atılmıştır.


Wing Tsun’da ihmal edilmemesi gereken dört prensip vardır. Bu prensipler;


1.Yol Boş ise ilerle prensibi: Bunun anlamı rakip ile aranızda engel olmadığında derhal mesafenin kapatılarak, rakibe etkin müdahalenin yapılması veya rakibin darbelerinin önlenmesidir.


2.Temasta kal prensibi: Rakip ile kontak kur ve kontağı devam ettir anlamına gelmektedir. Özellikle, rakibin atacağı tekmeleri hissetmek ve önlemek için ayak kontağı çok önemlidir. Veya karanlık bir ortamda mücadele ediliyorsa, rakibin hareketlerini önceden algılamak için el, ayak, bacak ve vücut kontakları çok önem arz etmektedir.


3.Gücün önünde durma prensibi: Güçlü bir rakip ile karşı karşıya kalındığında, rakibin darbelerini engellemek için güç sarf etmektense, küçük bir hareket ile önünden çekilip yol vererek, darbeyi boşa çıkarmak ve karşı darbeyi anında vurarak, rakibin ileri hamlesinden kaynaklanan kuvveti ona geri yansıtmaktır. Burada uygulanan kuvvet iki misli güce ulaşacağında, rakibin pek direnme şansı kalmayacaktır.


4.Takip: Rakip geri çekildiği anda, teması koparmamak ve onu etkisiz hale getirmek için tekme ve yumruklarla rakibin takip edilmesini gerektirir. Takip bırakıldığında rakibe toparlanma imkanı sağlanmış olacağından, yeni saldırılara maruz kalınabilir. Bu nedenle, rakip saf dışı edilinceye kadar takibe devam edilmelidir.


Wing Tsun, sadece bir dövüş sanatı olarak değil, gündelik hayatın da bir parçasıdır aslında.


Sorunlarla başa çıkma,

El-ayak koordinasyonu,

Beynin hızlı çalıştırılması sonucu reaksiyon sürelerinin kısalması,

İletişim,

Olaylar karşısında mücadele azmi ve yılgınlık göstermeme,

Kendine güven ve cesaret,

Özgüvenin artırılması,

Çeviklik,

Ruh dinginliği ve stresle başa çıkma,

Disiplinli yaşam,

Sağlık,

Stres altında mücadele,

Stres altında düşünme ve düşündüğünü uygulama yetisi,


gibi çeşitli özellikler kazandırmaktadır insana. Bunun anlamı da insanın daha konforlu, güçlü, cesur ve sağlıklı  bir yaşama kavuşması demektir.  Zaten her insanın amacı da bu değil midir? Sağlıklı Yaşam!


Sonuç olarak Wing Tsun dövüş sanatının önemi, her yaştan kadın, erkek ve çocuğun zorlanmadan ve zevkle  yapabileceği elit bir dövüş sanatı olması dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. İnsan aklına, bünyesine ve gücüne uygun tekniklerin zorlanmadan ve etkin bir biçimde uygulanması onu öne çıkaran hususlardır. Sadece dövüş sanatı olarak değil, normal yaşam kalitesini de artırmak için uygulanabilecek bir sanattır. Ülkemiz de de yıllardır öğretilmeye çalışılan bu branş, çeşitli sebeplerle henüz istenen seviyeye getirilememiştir.


Bu anlamda piyasaya hareket getiren ve bu spora profesyonel bir yaklaşım sergileyen ATILIM WingTsun Organizasyonu, gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de kurumsal yapısı ve çok değerli Sifu ve Sihingleri ile, kaybedilen zaman farkını kapatmaya yönelik önemli çalışmalar yapmaktadırlar. Sifu Hasan AKIN önderliğinde, ilk okullara kadar indirilen, lise ve üniversiteler ile devam eden çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. Çocuk, genç ve yaşlı bay/bayan gruplarıyla her kitleye hitap edecek duruma gelen çalışmalar, bu elit sanatın Türk insanına öğretilmesini hızlandıracaktır diye değerlendiriyorum.


Kaynak: www.atilimglobal.org/atilim-wingtsun


Alıntı: https://www.kusgem.com/wing-chun-dovus-sanatinin-onemi/

218 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör